Алесь Бадак – пра атрыманне прэміі СНД “Зоркі Садружнасці”

Прэміяй СНД “Зоркі Садружнасці” адзначаны дырэктар — галоўны рэдактар Выдавецкага дома “Звязда” Алесь Карлюкевіч і намеснік дырэктара — галоўнага рэдактара — галоўны рэдактар часопіса “Полымя” Алесь Бадак.

Летась такой узнагародай быў ушанаваны старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі празаік Мікалай Чаргінец. Сёлетняя адзнака — ацэнка работы па стварэнни шырока маштабнага творчага праекта “Сугучча сэрцаў”. Дакладней — серыі з 11 кніг, дзе прадстаўлена літаратура народаў СНД у асноўным апошніх двух дзесяцігоддзяў.
Читать дальше…

Популярность: 1% [?]

Руководители ИД “Звязда” стали лауреатами премии “Звезды Содружества”

Директор, главный редактор издательского дома “Звязда” Александр Карлюкевич и первый заместитель директора этого издательского дома, главный редактор журнала “Неман” Александр Бадак стали лауреатами Межгосударственной премии “Звезды Содружества”. Такое решение принято Советом по Межгосударственным премиям СНГ на заседании, состоявшемся в московской штаб-квартире Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС), сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде.
Читать дальше…

Популярность: 1% [?]

Падведзены вынікі конкурсы на лепшае асвятленне ў СМІ тэмы аховы

Дэ­парт­амент ахо­вы ра­зам з рэ­дак­цы­яй га­зе­ты «Звяз­да» пад­вёў вы­ні­кі кон­кур­су на леп­шае асвят­лен­не тэ­мы ахо­вы ў срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.

У за­ле Ма­ла­дзёж­на­га тэ­ат­ра эст­ра­ды воль­ных мес­цаў не бы­ло. Пад­час пры­мер­ка­ва­на­га да Дня бе­ла­рус­кай мі­лі­цыі ме­ра­пры­ем­ства пал­коў­нік Ва­дзім Сі­ня­ўскі, на­чаль­нік Дэ­парт­амен­та ахо­вы, уз­на­га­родж­ваў су­пра­цоў­ні­каў ве­дам­ства за доб­рую і ад­да­ную служ­бу ай­чын­най мі­лі­цыі.
Читать дальше…

Популярность: 1% [?]

Алег Праляскоўскі: У 2013-м зэканомлена больш за Br 30 млрд

Мінулы год прайшоў пад знакам рэфармавання розных напрамкаў галіны. Аб гэтым на выніковай калегіі Міністэрства інфармацыі расказаў яго кіраўнік Алег Праляскоўскі.

Нагадаем, што 2013-ы быў абвешчаны Годам беражлівасці. Таму работа ведамства ішла ў гэтым накірунку. Зэканомлена больш за 30 мільярдаў бюджэтных сродкаў. Гэта адбылося ў тым ліку і дзякуючы аптымізацыі сістэмы друкаваных СМІ. У першую чаргу размова пра стварэнне двух буйных медыяхолдынгаў: «Звязда» і «Советская Белоруссия».
Читать дальше…

Популярность: 1% [?]

Президент встретился с руководителями крупнейших белорусских СМИ

Президент встретился с руководителями крупнейших белорусских СМИ. В отличие от традиционного формата общения с прессой, выстроенного в форме вопросов и ответов, это был взаимно заинтересованный разговор. К участию в нем были приглашены руководители Белтелерадиокомпании, Второго национального телеканала, СТВ, МГТРК «Мир», главные редакторы газет «Советская Белоруссия», «Аргументы и факты в Белоруссии», «Звязда», «Прессбол», главы информационных агентств БЕЛТА и БелаПАН, владелец популярного интернет–портала TUT.BY.


Читать дальше…

Популярность: 1% [?]